قالب بندی آرموتوربندی ساختمانی در ارومیه

توانایی اجرای سازه های پیش ساخته و ساختمانی

پیمانکاری اسکلت ساختمانی و سازه های پیش ساخته و رزومه کاری 10 سال سابقه کار

جهت اطلاعات بیشتر با شماره تماس های زیر در ارتباط باشید.

09137288358

09335696927   مهندس نوروز راشدی

قالب بندی آرموتوربندی ساختمانی در اصفهان

قالب بندی آرموتوربندی ساختمانی در ارومیه

قالب بندی آرموتوربندی ساختمانی در ارومیه

قالب بندی آرموتوربندی ساختمانی در ارومیه